Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Épületgépészek Szövetsége

2022. 09. 08.

Júniusban tartotta évi rendes közgyűlését a MÉGSZ Velencén. Mivel lejárt a tisztségviselők négyéves mandátuma új elnököt, alelnököket és bizottsági tagokat választottak. A közgyűlés első felében Golyán László elnök és Bozsó Béla ügyvezető az elmúlt négyéves ciklus munkájáról beszéltek beszámolóikban, melyeket összefoglalunk az alábbiakban.

Érdekvédelem

– Hasznára a tagságnak, hasznára a szakmának, ez a két szándék végighúzódik a MÉGSZ történetén – fogalmazta meg az ügyvezető a felvezető gondolatát, majd így folytatta: – Az érdekvédelem esetében legtöbbször csak szakmai érdekvédelemre gondolunk, de a MÉGSZ-ben a vállalkozói érdekeket is, amennyire lehetőségünk van erre, fel akarjuk mutatni. A GMBSZ vagy a Kéményseprő Szakbizottságban szakmai érdekvédelmet folytatunk, de ha a szakmunkásképzés reformján dolgozunk a kormány által létrehívott Ágazati Készségtanácsban, akkor az már vállalkozói érdekvédelem is. A Mit vár a szakma a végzett épületgépész mérnököktől? című kutatás is a vállalkozói érdekvédelemhez tartozik. A pártoló tagok esetében szakmai érdekvédelemnek tekinthető, hogy az épületgépészeti termékek minősítésének problémáinak megoldását kezdeményezzük, viszont gazdasági érdekvédelem, hogy tagjai vagyunk a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetségnek (MÉÁSZ), amely az építőipari konjunktúra fenntartásáért lobbizik.

Az érdekvédelmet nem egyedül, hanem egyre inkább másokkal együttműködve végeztük az elmúlt négy évben. A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum egyesületeivel összefogva dolgoztunk a Mit vár a szakma a végzett épületgépész mérnököktől című kutatáson, és a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum vállalkozik arra is, hogy az épületgépészeti termékek minősítésével kapcsolatos javaslatok képviseletét az ÉMI és az illetékes minisztérium felé támogassa.

 

 

Összefogás

A legnagyobb összefogásban megvalósuló projekt az Országos Magyar Épületgépész Napok, ami egyre eredményesebb tevékenység. A mi szerepünk leginkább kommunikációs támogatás, kezdeményezés, és ha szükség van rá, szervezés. Az OMÉN-en belül saját konferenciákat is tartunk jellemzően három vidéki helyszínen, és az OMÉN-en belül az épületgépész bálnak a szervezésében is részt veszünk. Az OMÉN Alapítvány a gazdája ennek a rendezvénysorozatnak, az alapítvány elnökének pedig Golyán László elnökünket kérték fel.

Szolgáltatások

Az ügyvezető kitért még a szövetség budapesti szakmai napjaira, amelyeket az utóbbi két évben már a MÉGSZ YouTube-csatornáján is közvetítettek. Évente jellemzően két-három országjáró turnét is szerveznek, így is csökkentve a szakmai ismeretterjesztés fővárosközpontúságát.

Ahogy a rendezvények, úgy a MÉGSZ médiumai is sok ezer szakmabelit érnek el. Az Épületgépész szaklap 10 éves, dr. Vajda József szakszerkesztő és a szerkesztőbizottság munkájával évente hatszor értékes szakmafejlesztő funkciót tölt be. A MÉGSZ-hírlevet minden szakmabeli elérheti, míg a jogszabályváltozásokról, pályázati kiírásokról és építőipari trendekről informáló, emailben kiküldött Csőposta a MÉGSZ tagjainak szól.

Köszönet a támogatásért

Az ügyvezető örömmel jelentette, hogy a taglétszám csökkenése 2021-ben megállt, ami a következetes toborzásnak köszönhető. Bozsó Béla beszámolója végén megköszönte, hogy a tagság támogatja, hogy a szövetség szolgáltatásainak nagy része ingyenesen elérhető az egész szakma számára. Mint mondta: „A MÉGSZ-ben mindig erős volt az a szemlélet, hogy nem csak a tagokért, hanem az egész szakmáért dolgozunk. Nyitottak vagyunk és igyekszünk kommunikálni az egész szakmával és minden szakmagyakorló kolléga hasznára is akarunk dolgozni. Gondolom, hogy aki tag a MÉGSZ-ben évek óta, az ezt valamilyen szinten elfogadta, és ezt a nagyvonalúságot magáénak érzi, támogatja. Ezt köszönjük mindenkinek.”

Golyán László: a cél most már eszköz

„A MÉGSZ az eddigi szisztematikus, elvszerű működése eredményeként a saját maga elé kitűzött céljait elérte, és amit célként kitűztünk, az most már eszközzé vált.” – kezdte beszámolóját Golyán László elnök, majd így folytatta: „A szakma teljesebb és hatékonyabb képviseletére törekedve részt vettünk a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum megalakításában, ami eszköz a szakma fontos ügyeit átfogó céloknak az eléréséhez. Megtörtént a közös gondolatok, közös szándékok természetes, szerves összeérése, a továbblépést, az együttműködés elveit most már a közösen, egyetértésben megfogalmazott gondolatok determinálják.”

Az elnök kitért arra is, hogy a MÉGSZ a saját erőforrásaival az indítás időszakában szolgálat jelleggel az Egyeztető Fórum erőforrásaihoz lehetőségeihez mérten hozzájárul, miközben a MÉGSZ-nek a stabilitását, a pénzügyi rendszerét továbbra is óvni kell. „Látni kell, hogy a szakmán belül alapvető színenergiák vannak, a közös egyeztetés és érdekvédelem eredményessége nem csak a mi érdekünk, hanem az egész szakma érdeke is, és eredményesebben lehet elvégezni az Egyeztető Fórum kereteiben. Sokkal értékesebb az eredmény, ha az Egyeztető Fórumban résztvevő szervezetek együttes gondolataként, szándékaként és munkájaként hozzuk létre – fogalmazott Golyán László.

Elnökválasztás

Miután Kirch Ervin és Pánger László visszaléptek az elnökjelöltségtől, a közgyűlés Golyán Lászlót választotta meg elnöknek.

Golyán László elnöki programbeszédében röviden áttekintette a szövetség 32 éves történetének fejlődési szakaszait. Mint mondta, a legutóbbi fejlődési szakasz a 2012-es közgyűlés határozataihoz köthető. A korábbi tapasztalatokat is magába sűrítő önmegfogalmazás, az szövetség értékeinek és működési elveinek újrafogalmazása és az ezek alapján való működés átalakította a MÉGSZ-ről a szakmai közéletben kialakított képet. Az útkeresés, az önmegfogalmazás rendszerelvű építkezéssel és nyitással párosult, ami magával hozta a szakmaközéleti együttműködések lehetőségét is. Így lett a szövetség partner a MÉN, majd az utána létrejött Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) szervezésében. A következő nagy lépés a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum megalapítása volt. „Ezzel kibővítetten, nagyobb erővel, nagyobb lehetőségekkel élve tudunk továbblépni, a működtetése és erőssé tétele kiemelten feladatunk. Előjogokat senki nem kaphat, és nagyon fontos, hogy akinek lehetősége van, e szerint járuljon hozzá a közös működéshez.” – emelte ki Golyán László.

A szövetség fejlesztésének hármas feltételrendszerére a külső és belső elfogadottságra, a működés feltételeinek biztosítására is kitért beszédében az elnökjelölt: „A szakmán belüli együttműködés rendszere adott, az Egyeztető Fórum érvényre juttatása, fejlesztése van napirenden. A másik, ami már szövetségi kategória, az elnökség is foglalkozott vele már négy évvel ezelőtt is, hogy a testületeinket részben át kell alakítani, a fiatalabb tagok aktivitására, érdeklődésére építve. A harmadik a stabilitás fenntartása, a közgyűlés első részében bemutatott, az elmúlt négy évben eredményes szolgáltatások további fenntartása. A technikai működésünkkel igény esetén az Egyeztető Fórumot is segíthetjük, ami a közös szakmai fellépést segíti és teszi lehetővé.

A szakmának az értékcsere, a létesítés a célja – folytatta Golyán László a beszédét. A szakma értékláncában a gyártás, oktatás, kutatásfejlesztés, kereskedelem normális esetben nem közvetlen piaci kapcsolati elemek, a láncolat végén a tervezők, kivitelezők, üzemeltetők vannak, akik a piaci felületen az ügyfelek számára az egész szakma mindenfajta szolgáltatását és termékeit a felhasználók számára nyújtják. Ők szolgáltatnak a vevőknek, ügyfeleknek, tehát ők közvetítik a szaktudást, a szakmaértéket a létesítésen keresztül a piac felé. Az Egyeztető Fórum létrehozása közben az a gondolat erősödött meg, hogy a fórumot a piaci felületen működő cégeket, szakmai képviselőket tömörítő szervezetekkel kell létrehozni, az operativitás, a gyorsaság, a rugalmasság, az egyszerű gondolati átjárhatóság, az azonos pályán mozgás végett, de megtartva a teljes nyitottságot a szakma minden szereplője irányába. És deklaráltuk, hogy nem akarunk senkit sem kizárni, sőt együtt akarunk működni. Remélem, hogy ez a dolog működni fog és a gyártói, oktatói és egyéb szervezetek, csoportok is részt vesznek ebben a munkában. Kérjük hozzá az együttműködést, a segítséget.”

A közgyűlés elfogadta a 2021-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolókat valamint a Felügyelő Bizottság jelentését, amit a könyvvizsgáló jelentése egészített ki. A szövetség gazdálkodása eredményes és stabil volt 2021-ben.

A MÉGSZ új választott tisztségviselői

Elnök: Golyán László

Alelnökök: Domonkos László, Kirch Ervin, Varga Pál, Paziczki László, Murányi Sándor, Horváth Zoltán, Pánger László

Felügyelő Bizottság: Antal István, Fehér János, Imre Lajos

Etikai Bizottság: Balázs Gábor, dr. Vajda József, Huszák Géza

 

További információk a közgyűlésről itt