Gázszerelő igazolvány meghosszabbítása egy nap alatt

Továbbképzés a gázszerelő igazolvány meghosszabbításához egy nap alatt személyes jelenléttel

Az igazolványt meghosszabbító tanfolyamot a gázszerelők igényei és a jogszabályi kötelezettségek szerint állítottuk össze.

Továbbképzés időpontja és helyszíne: jelentkezési határidő:
augusztus 27. Eger augusztus 21.
szeptember 19. Zalaegerszeg szeptember 11.
szeptember 26. Budapest szeptember 17.
október 18. Kaposvár október 8.
október 25. Budapest október 15.
november 15. Tiszaújváros november 5.
november 29. Budapest november 19.

A kiállított bizonyítványt 1 évig érvényesen beadhatja a Magyar Mérnök Kamarához, mint nyilvántartó szervezethez.

Képzési idő: 10 tanóra, amely után az írásbeli vizsga következik, független vizsgaszervező intézmény szervezésében.

A tanfolyam tartalma:

– A gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások

– Az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki-biztonsági ellenőrzés naprakész ismerete

Az előadások végén kérdések, válaszok.

A tanfolyam díja: 25.000 Ft + 9.600 Ft vizsgadíj (ÁFA-mentes)

Kedvezmények a tanfolyami díjból (a vizsgadíjra nem vonatkozik):

MÉGSZ-tagnak/tagjelöltnek 20%: 20.000 Ft

Ugyanattól a cégtől a második és minden további résztvevőnek 5%: 23.750 Ft

Ingyenes szolgáltatás: tanácsadás, információ nyújtás az igazolvány meghosszabbításának ügyintézéshez.

A továbbképzést a Tinktúra Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági, Szolgáltató Bt. (felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000201, engedélyszám E/2020/000110) végzi, a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott engedélyszám: BP/0102/1701-2/2022.) Telefon: +36 30 576 13 13, email: kepzesikozpont1@gmail.com, honlap: http://humanszolgaltatas.hu/tinkturabt

A MÉGSZ a tanfolyam szakmai és kommunikációs partnere.

Adatlap a jelentkezéshez itt

További információk:

Kliegl Edit
munkanapokon: 8-16 óra között
telefonszám: +36/30/866-78-84
e-mail cím: oktatas.megsz@gmail.com

Tájékoztatás mentesülésről:   

A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet
2. § (1) szerint: A gázszerelő a 3. § szerinti továbbképzést legalább ötévenként teljesíti.
a (2) szerint: Mentesül az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező.

Vagyis amennyiben a gázszerelői igazolványban a bejegyzés a végezhető tevékenység kapcsán: 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet táblázat 6. sor  „Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)”

illetve  42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet táblázat 9. sor „Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)”  van feltüntetve és „a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő – G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő” akkor valóban nem kell az öt évenkénti továbbképzésen részt venni.

Abban esetben el kell végezni az ötévenként továbbképzést. amennyiben az igazolványában más tevékenység is szerepel függetlenül attól, hogy G- gépészeti tervező vagy- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértő.  

Például:
A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet 2. sor   „Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása.”

vagy:
A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1.  melléklet 4. sor „Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása” függetlenül attól, hogy G- gépészeti tervező vagy- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértő.

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés indul

Szeretné saját szakmai tevékenységét vagy vállalkozása tevékenységi körét bővíteni, komplexebbé tenni? Lehetőséget nyújt erre a gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képesítés megszerzése.

Októberben Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés indul a TINKTÚRA Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Bt. szervezésében Budapesten.

Milyen társadalmi-gazdasági hasznossággal rendelkezik ez a szakképesítés?

A felülvizsgáló tevékenység a lakosság széles körét érinti, az élet- és vagyonbiztonság megóvását szolgálja. Ugyanis a gázfelhasználó technológiai rendszerek, olajfogyasztó technológiai rendszerek, berendezések üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Így a gázszerelők számára joggal indokolt az újabb jogosultságokat jelentő szakképesítés megszerzése. Ezen felül a szolgáltatás szüneteltetése után a gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló jogosultságot kap a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezés és a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági szempontból történő felülvizsgálatára.

Ajánljuk a képzést tehát mindazoknak akik ezen végzettséggel teljesebbé tudják tenni mind saját mind pedig vállalkozásuk szolgáltatási körét.

Képzés megnevezése: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzés)
Képzés belső kódja: GMF/2024/001
Képző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/00201, E/2020/000110
Engedélyszám: BP/0102/1701-3/2022  (jóváhagyási ügyiratszám)
Ágazat megnevezése: Épületgépészet
Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: KEOR: 0713
Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint
Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint
A szakmai képzéssel megszerezhető képesítés megnevezése: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
A képzés időtartama:  64 óra (2 hónap)
A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei:

Betöltött 18. életév. 

Egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges (gázszerelők rendelkeznek munkaköri alkalmassági vizsgálattal).

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség.

Szakmai előképzettség a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklet 6., 7. és 9. sorai B oszlopában szereplő végzettségek valamelyike.

Szakmai gyakorlat: 3 év gáz- és olajipari gyakorlat.

Képzés módja: Csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel.
Képzési napok: 2024.04.17., 04.24., 05.08., 05.15., 05.29., 06.06.
Képzés helyszíne:                            VIEGA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
Képzés tervezett indítása: 2024.04.17.
Képzés részvételi díja:

220.000 Ft

– a képzési díjból 10% kedvezményt kapnak azok a jelentkezők, akik a Tinktúra Bt.-nél végezték el az 5 évenként kötelező gázszerelői igazolvány meghosszabbítására szervezett továbbképzést vagy

– igazolt MÉGSZ tagok – ebben az esetben a részvételi díj 198.000 Ft

Képzés célja:

A jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva – megszerezze a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket, képes legyen a feladatok elvégzésére – a csatlakozó vezeték és gáz-felhasználó rendszerek minősítésére és felülvizsgálatára, tanácsadásra, valamint az egyszerűsített készülékcserére –  rendelkezzen az ehhez szükséges szakmai készségekkel, képességekkel, személyes-, társas- és módszerkompetenciákkal.

Továbbá a munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények, feltételek megismerése és megértése.

Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása:

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, azok tömörségét, és további üzemelésre való alkalmasságát.

Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.

Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyagfogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki biztonsági szempontok alapján minősít.

Műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.

A műszaki biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.

Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.

A jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember a már meglévő szakmai tapasztalatai és kompetenciái közé beilleszti a képzés során megszerzett ismereteket.

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. Ezt követően, a vizsgát a képző intézménnyel szerződésben álló vizsgáztató partner szervezet végzi, melynek sikeres letétele után bizonyítványt kap a vizsgázó.
A képesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR):

 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

FEOR szám: 7521

A képesítő vizsgát a képző intézménnyel szerződésben álló akkreditált vizsgáztató partner szervezet végzi. Sikeres vizsgát követően bizonyítványt kap a vizsgázó.

Vizsga:

Tervezett vizsgaidőpont: 2024.06.19.

Írásbeli vizsga: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló ismeretek

Projektfeladat: Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló gyakorlat

A szakmai vizsga díja: A képesítő vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten 20.000 Ft.
Képzés során igénybe vehető szolgáltatások:
  • Ingyenes szakmai konzultáció
  • Képesítő vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
Kedvezmények:
  • Részletfizetési  lehetőség.

Részletek és jelentkezés itt

További információ kérhető:
dr. Mikli Éva képzésszervezőtől
+36/30/576-13-13
kepzesikozpont1@gmail.com vagy miklievadr@gmail.com