Adatkezelési Tájékoztató

A Magyar Épületgépészek Szövetsége (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a megsz.hu domain, és a hozzá tartozó aldomainek valamint az  epuletgepeszforum.hu, epuletegepesz.hu, magyarepuletgepeszek.hu, epuletgepesznapok.hu, energiapartner.hu, budapestgaz.hu és az aktivepuletgepeszek.hu alatt elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelő által nyújtott – jelen Tájékoztatóban meghatározott (Tagjelölti kérelem, Adatlap) – egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével a Weboldalra látogató, illetve Adatkezelő szolgáltatását igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 1. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése
 • Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Magyar Épületgépészek Szövetsége.

Székhelye:                         1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.

Képviseli:                            Golyán László elnök, Bozsó Béla ügyvezető

E-mail címe:                       megsz@megsz.hu

Telefonszáma:                  1/205 36 65

 • A kezelt adatok köre
 • Rendezvény-regisztráció:

Az erre szolgáló regisztrációs felületen, illetve az adott rendezvény helyszínén az ott elérhető regisztrációs adatlap (a továbbiakban: Jelenléti ív) kitöltésével a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő által meghirdetett rendezvényekre regisztráljon (a továbbiakban: Rendezvény-regisztráció), illetve külön hozzájárulnia ahhoz, hogy az Adatkezelő megkeresse ajánlataival, marketing küldeményeivel. A regisztráció során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • mobiltelefon száma*;
 • munkahely neve;
 • postacím vagy munkahelyének címe;
 • születési év;
 • foglalkozása, szolgáltatási profilja;
 • szakmai szervezeti tagság;
 • „Honnan értesült a rendezvényről?” kérdésre adott válasz
 • Feliratkozás az Adatkezelő marketing postai és/vagy elektronikus hírlevelére (a továbbiakban: Hírlevél). (E-mail-ben / Nem kér);
 • aláírás (az online regisztráló Felhasználók a rendezvény helyszínén írják alá a regisztráció során megadott adatokkal kitöltött Adatlapot).
 • adószám és számlázási cím

 

 • Képzés-regisztráció:

Az erre szolgáló regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő által meghirdetett, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési tv.) hatálya alá tartozó képzésekre regisztráljon (a továbbiakban: Képzés-regisztráció). A regisztráció során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • anyja neve*;
 • születési hely*;
 • születési idő*;
 • neme;
 • lakcím*;
 • e-mail cím*;
 • mobiltelefon száma*;
 • legmagasabb iskolai végzettség*;
 • szakmai végzettség*;
 • gázszerelő igazolvány száma*;
 • állampolgárság*;
 • nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási hely, jogcím, okirat;
 • feliratkozás Hírlevélre (E-mail-ben / Nem kér).

 

 • Felnőttképzési nyilvántartás

A Felnőttképzési tv. 21. §-ában meghatározott nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében az Adatkezelő a Képzés-regisztráció során képzésre jelentkező és a képzésen részt vevő Felhasználóval összefüggésben a következő adatokat tartja nyilván:

 • teljes név*;
 • anyja neve*;
 • születési hely*;
 • születési idő*;
 • neme;
 • lakcím*;
 • e-mail cím*;
 • mobiltelefon száma*;
 • legmagasabb iskolai végzettség*;
 • szakmai végzettség*;
 • gázszerelő igazolvány száma*;
 • állampolgárság*;
 • nem magyar állampolgárság esetén tartózkodási hely, jogcím, okirat;
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő Felhasználó
  • iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
  • képzésbe történő felvételével,
  • tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
  • a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak
 • taj-szám

 

 • Tagjelölti és tagi kérelem:

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő tagjelöltje vagy tagja kíván lenni, lehetősége van a külön erre a célra rendszeresített papíralapú vagy elektronikus Tagjelölti adatlapon (a továbbiakban: Tagjelölti adatlap) személyes adatait megadni. A Tagjelölti adatlap kitöltése során a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • tagjelölt vagy – cég esetén – a tagjelöltet képviselő személy neve*;
 • tagjelölt vagy a tagjelöltet képviselő személy születési éve*;
 • tagjelölt vagy a tagjelöltet képviselő személy végzettsége*;
 • tagjelölt vagy a tagjelöltet képviselő személy munkahelye, beosztása*;
 • tagjelölt lakcíme vagy székhelye*;
 • tagjelölt postacíme*;
 • tagjelölt telefonszáma*;
 • tagjelölt e-mail címe*;
 • tagjelölt faxszáma;
 • válasz a következő kérdésekre:
  • milyen szakmai munkát vállal;
  • mi a fő szakmai tevékenysége, szolgáltatása;
  • a jelentkező szolgáltatási adatainak feltüntetése a megsz.hu cégkeresőjében;
  • szolgáltatásainak megnevezése;
  • másodsorban fő szolgálatás megjelölése;
  • szervizelt készülékek típusa;
  • mely megyékben vállal tevékenységet;
  • mely MÉGSZ-tagozat tagja kíván lenni;
  • igényli-e, hogy link mutasson a honlapjára;
  • holnapjáról linket ad-e a MÉGSZ honlapjára;
 • megjegyzés.
 • Feliratkozás az Adatkezelő marketing és/vagy elektronikus hírlevelére (E-mail-ben / Nem kér);

 

 • Előfizetés az Épületgépész lapra

A Felhasználónak a Weboldalon, külön erre a célra szolgáló felületen lehetősége van megadnia személyes adatait annak érdekében, hogy előfizessen az Adatkezelő által kiadott Épületgépész szakmai lapra (a továbbiakban: Előfizetés). Az Előfizetés során a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • számlázási név*;
 • számlázási cím*;
 • postacím;
 • telefon;
 • e-mail cím;
 • dátum*;
 • fizetés módja*.
 • adószám

 

 • Véleményfelmérő kutatás

A felhasználó a választható postázandó ajándék megküldhetőségének céljából önkéntesen megadhatja az emailcímét, amelyen a nevét és a postacímét kérjük el. Más esetben adatok tárolása nem történik meg.

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 • Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető, valamint az egyéb szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • Rendezvény regisztráció során: Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett rendezvényekre történő regisztráció biztosítása, a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.
 • Képzés-regisztráció és Felnőttképzési nyilvántartás vezetése során: Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett képzésekre történő regisztráció biztosítása, a Felhasználókkal történő kapcsolattartás, továbbá a Felnőttképzési tv. 21. §-ában meghatározott nyilvántartási és adattovábbítási kötelezettség teljesítése.
 • Tagjelölti és tagi kérelem: Az adatkezelés célja a tagjelölti vagy tagi kérelmek elbírálása, kapcsolattartás, tagoknak nyújtott szolgáltatások biztosítása, az Adatkezelő alapszabályában meghatározott feladatok és kötelezettségek teljesítése. Ha a tagjelölt nem válik taggá, adatai törlésre kerülnek a tagjelölti listából, az erről értesítő emailre válaszolva vagy később a Magyar Épületgépészek Szövetsége hírlevelein feltüntettet leiratkozó linken keresztül kérheti adatai teljes és azonnali törlését. Ha tagsági viszony megszűnik, a volt tag az erről értesítő emailre válaszolva vagy később a Magyar Épületgépészek Szövetsége hírlevelein feltüntettet leiratkozó linken keresztül kérheti adatai teljes és azonnali törlését.
 • Előfizetés esetén: Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó előfizessen az Adatkezelő által kiadott Épületgépész szakmai lapra, továbbá az előfizető Felhasználóval történő kapcsolattartás, számlázás.
 • A Hírlevélre történő feliratkozás (Weboldalon, Tagjelölti adatlapon vagy Jelenléti íven) esetén: az Adatkezelővel és szakmai témákkal, műszaki információkkal, rendezvényekkel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre és/vagy postai címre.
 • Véleménykutatásban való részvétel esetén: az Adatkezelő a válaszolótól olyan információkat kap, amelyet adatkezelő a szakmai érdekvédelem és a szakma fejlesztése céljából használ fel.

A személyes adatok a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Képzés-regisztráció és Felnőttképzési nyilvántartás vezetése során a Felnőttképzési tv. 21. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint az adatok keletkezésétől számított 5 (öt) évig kezeli az Adatkezelő a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat.

Előfizetés esetén az előfizetői szerződés létrejöttét követő 5 (öt) évig kezeli a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

 • A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Rendezvény-regisztráció, Tagjelölti kérelem, Jelenléti ív kitöltése, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Képzés-regisztráció során megadott, illetve a Felnőttképzési nyilvántartás vezetése során nyilvántartott személyes adatok kezelésének jogalapja a Felnőttképzési tv. 21. §-a. Az Előfizetés során megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, valamint a Ptk. és a Számviteli tv. előző pontban meghatározott rendelkezései.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • A tárhelyszolgáltató neve: Integrity Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
  • székhelye: Székesfehérvár
  • telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
  • telefon: (1) 450-26-60; 06 20/943-95-40
  • E-mail: info@integrity.hu
  • honlap: www.integrity.hu
  • cégjegyzékszám: 07-09-003739
  • adószám: 11115139-2-07
 • a webes rendszergazda neve: Kiss-M József ev.
  • címe: 7627 Pécs, Torda u. 5.
  • adószám: 62507798-3-22
  • telefon: 30/9846 134
  • E-mail: webadmin@megsz.hu

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 • A Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be személyazonosságának igazolása mellett.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken személyazonosságának igazolása mellett) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével és a helyes adatok megjelölésével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kezelt adatok korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 • Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 • Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 • Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a megsz@megsz.hu e-mail címre, vagy a 1116 Budapest, Fehérvári út 130. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 1. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k
 • Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 • Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 • Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 • Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 • Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadók.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót, a Felhasználók számára a megismerhetőséget folyamatosan biztosítva, egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2023. 08.01.

Magyar Épületgépészek Szövetsége

Adatkezelő